[FinalTilesGallery id=”17″]

bondiatarragona.nl is een uitgave van BDT Media. Op mijn reisblog bied ik eigentijdse reisinspiratie voor je volgende Tarragona tripje.

Disclaimer

Voor vragen, toestemming of andere zaken kunt u ten alle tijden contact opnemen via bondiatarragona@gmail.com. Alle artikelen op BonDiaTarragona.nl zijn geschreven door Petra Mathey Schouten. Wanneer dit niet het geval is, staat dat uiteraard aangegeven. Alle geschreven artikelen zijn gebaseerd op mijn eigen mening en bevindingen.

Ondanks de aandacht die ik besteed aan de samenstelling van de blog is het mogelijk dat informatie die op bondiatarragona.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Je kunt op bondiatarragona.nl bij elk artikel je eigen mening geven, maar worden er uitlatingen gedaan die op geen enkele wijze constructief bijdragen (schelden, discrimineren) dan dan behoud ik het recht om deze berichten te weigeren of te verwijderen. Voorop blijft staan dat de recensie en/of het commentaar uitsluitend de persoonlijke mening weergeeft van de betreffende inzender. ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de recensies/commentaren van anderen.

Copyright ©

Tenzij anders aangegeven, zijn alle foto’s op Bondiatarragona.nl gemaakt door en eigendom van Petra Mathey-Schouten, dit betekent dus dat er een © op zit! Ook op mijn teksten rust auteursrecht. Niets van mijn teksten en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Petra Mathey Schouten.

Wil je één van mijn artikelen/foto kopiëren of herplaatsen dan kan dat na toestemming van Petra Mathey Schouten en uiteraard met bronvermelding en een actieve link naar BonDiaTarragona.nl

Ik voer regelmatig quickscans uit. Na een aanname van plagiaat word je op de hoogte gesteld worden en zal de content van Petra Mathey Schouten veilig worden gesteld door melding te maken van het gebruik.

Aansprakelijkheid

Tijdens en na registratie ben je Geregistreerde zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens.

bondiatarragona.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie.

bondiatarragona.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is.

bondiatarragona.nl doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp.

bondiatarragona.nl kan niet garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site. De informatie op bondiatarragona.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bondiatarragona.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor vervolgacties naar aanleiding van de geboden informatie.

Klik je via bondiatarragona.nl door naar een genoemde website, dan doe je dit op eigen risico.
bondiatarragona.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke bestellingen of reserveringen die op genoemde website worden gedaan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bondiatarragona.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om bondiatarragona.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van bondiatarragona.nl verkregen is.

Privacy policy

Indien je een reactie plaatst op een artikel op bondiatarragona.nl, slaan wij de reactie samen met de door jou opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en tijdstip van plaatsing en eventuele website op in onze database. Naam, tijdstip van plaatsing en eventuele website worden samen met de reactie gepubliceerd op bondiatarragona.nl. Reacties zijn in te zien bij het bijbehorende bericht en in een aparte RSS feed.

Blog berichten en de bijbehorende reacties zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Wij hebben geen invloed op hoe deze zoekmachines je reactie opslaan of tonen.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Naast de door jou zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze site. Voor de meting van deze web statistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om je persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt je dit in je browser instellen. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden.

De opslag en doorgifte van je gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Je kunt je gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiertoe een e-mail aan info@bondiatarragona.nl het privacy statement wijzigt, vind je op deze pagina ten alle tijden de meest recente informatie. Wijzigingen in het privacy statement worden niet aangekondigd.

Links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer je klikt op een van die links, je deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen en wij raden je aan de privacy verklaringen van deze gelinkte sites te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

Feedback is altijd welkom

Wij zijn blij met je opmerkingen en vragen over ons privacy beleid of iets anders waarover je zou willen praten. Om contact met mij te krijgen kun je een mail sturen naar bondiatarragona@gmail.com. Suggesties om de site te verbeteren zijn altijd welkom!

Stuur mij een berichtje

[contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]