Zonder NIE-nummer kom je als emigrant niet ver. Het document moet je niet alleen tonen bij overheids- en locale instellingen, maar wordt ook gevraagd wanneer je bijvoorbeeld een grote aankoop doet.

Wat is een NIE-nummer?

Een NIE nummer is het identificatie nummer voor buitenlanders die zich in Spanje (willen) vestigen. Een persoonlijk nummer, vergelijkbaar met het Nederlandse Burgerservicenummer.

Wanneer vraag je een NIE nummer aan?

Je vraagt een NIE nummer aan wanneer je langer dan drie maanden in Spanje wilt (ver)blijven of van plan bent om je te vestigen in Spanje (resident worden).

Waar vraag je het NIE-nummer

Een NIE-nummer vraag je aan bij de vreemdelingendienst (Oficina de Extranjeros) van de provincie/stad waar je verblijft.

Binnen welke termijn moet je een NIE-nummer aanvragen?

Deze aanvraag voor een NIE-nummer dient binnen drie maanden na binnenkomst in Spanje ingediend te worden, waarna -na betaling van leges- een bewijs van inschrijving (CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN) zal worden overhandigd met vermelding van de naam, nationaliteit, woonadres, het NIE-nummer (Número de Identidad de Extranjero) en datum inschrijving.